Plinovod u Sopju

U Općini Sopje nastavlja se plinofikacija općine. Radovi na glavnom plinovodu Nova Šarovka – Sopje u duljini od 4 kilometra su pri kraju. Radnici zagrebačke tvrtke Industropromet na toj dionici duljine 4 kilometra postavljaju plinske cijevi promjera 160 mm. U nastavku projekta izgradit će se i 6,5 kilometara sekundarne mreže u naseljima Sopje i Sopjanska Greda ugrađivanjem cijevi promjera 110 i 63 mm čime će biti omogućeno mještanima tih naselja priključivanje na plinovod. Prema predviđanjima poduzeća HEP –Plin, koncesionara i distributera plina na sopjanskom području, radovi na izgradnji glavne i sekundarne mreže vrijedni više od milijun kuna trebali bi biti završeni do srpnja 2015. godine.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...