Gradsko vijeće Slatina, 17.3.2015.

Pod predsjedanjem Robertina Repića, predsjednika Gradskog vijeća Grada Slatine u Hrvatskom domu u Slatini na 11. sjednici okupili su se u utorak članovi Gradskog vijeća. Predloženi dnevni red proširen je za još dvije točke, a na početku sjednice Zorica Vujanović položila je prisegu za gradsku vijećnicu jer zamijenila u Gradskom vijeću dosadašnjeg člana Igora Češeka, HDSSB-ovog gradskog vijećnika, koji je podnio zahtjev za mirovanje vijećničkog mandata. Na trosatnom su zasjedanju vijećnici razmotrili 25 točaka dnevnog reda te donijeli nekoliko značajnih odluka. U cilju stvaranja urbanističkih uvjeta za razvoj gospodarstva u novim gospodarskim zonama, omogućavanja geotermalnih istraživanja i poboljšanja prometne povezanosti proizvodnih zona sa slatinskom obilaznicom te stvaranja uvjeta za razvoj ostale infrastrukture, poslovnih i javnih sadržaja, poboljšanja uvjeta stanovanja kao i stvaranja uvjeta za održivo gospodarenje otpadom usvojene su odluke kojima se mijenja i dopunjuje Urbanistički plan uređenja grada Slatine i Prostorni plan uređenja Grada sLatine, te donosi novi plan – Urbanistički plan uređenja ¨Lipik¨Slatina. Gradsko je vijeće ovlastilo gradonačelnika Ivana Roštaša za potpisivanje sporazuma Vlade Republike Hrvatske o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća građana, odnosno oprostu duga građanima čiji su računi blokirani dulje od 360 dana i nije veći prema svim vjerovnicima od 35 tisuća kuna. Odlukom Gradskog vijeća ugostitelji će terase ispred svojih lokala moći koristiti tijekom cijele godine, a ne samo u razdoblju od 15. travnja do 15. listopada. Zahtjevi za korištenje terasa zaprimaju se u Upravnom odjelu za gospodarenje prostorom Grad Slatine. Godišnja cijena zakupa prostora za terase je 120,00 kuna po četvornom metru u I. zoni, 70,00 kuna u II. zoni, 50,00 kuna u III. zoni i 30,00 kuna po četvornom metru u IV. gradskoj zoni. Trgovci (fizičke i pravne osobe i OPG-i registrirani za djelatnost trgovine) će ubuduće moći na području Slatine i svih prigradskih naselja obavljati pokretnu prodaju putem vozila pod uvjetima koji su propisani posebnom odlukom što su je vijećnici prihvatili na sjednici Gradskog vijeća. Za takav će oblik trgovačke djelatnosti mjesečna naknada iznositi 200,00 kuna po prodajnom vozilu. Uz donošenje Programa rada Gradskog vijeća za 2015. godinu, na sjednici je gradonačelnik Ivan Roštaš informirao vijećnike o svome radu i radu Gradske uprave u razdoblju od prethodne sjednice Gradskog vijeća održane sredinom prosinca prošle godine. Bez veće rasprave gradski su viječnici pruhvatili nekoliko izvješća o radu gradskih ustanova i institucija za 2014. godinu: Savjeta mladih Grada Slatine, Centra za poduzetništvo, gradske Turističke zajednice, Javne vatrogasne postrojbe i Pučkog otvorenog učilišta Slatina. Razmotrena su i usvojena izvješća o izvršenju programa održavanja i programa gradnje komunalne infrastrukture, te provedba Plana gospodarenja otpadom na području Grada Slatine u prošloj godini.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...