Slanac – Novo Slavonsko more


Kad Slavonac ugleda novu akumulaciju Slanac, sa solidnih već 5 metara sakupljene vode s okolnih brežuljaka, prva asocijacija je da je ugledao more. Pejzaž je veoma sličan onom pri dolasku na more. Osim sličnosti tu su i posebnosti koje vidimo u lijepom zimskom ugođaju pri kraju zime u obilasku jezera dugom, krivudavom cestom.
Music is free from Mininova, Novemthree – To Breathe in the trees.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...