Voćinske rijeke – Zimska razglednica, 31.1.2015.

Snijeg koji je padao nekoliko sati u petak, 30.1.2015. godine, zabijelio je od Drave do Papuka. Manje u nizini a više na planini. Jutarnje sunce i mali plus navijestio je brzo otapanje. U trci sa Suncem nastale su i ove Zimske razglednice.Za petu Zimsku razglednicu najzaslužnije je Sunce koje je u jednom danu otopilo sav snijeg na drveću i poslalo ga kao vodu u Voćinske rijeke.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...