Gutljaj vina – Maja i Grupa Zodijak


Jedna u nizu pjesama izvedenih na Glazbenoj Novoj godini u Gambinu bila je i ova Grupe Magazin, Gutljaj vina. Pjevala je Maja uz svestranu podršku ostalih članova Grupe Zodijak.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...