Pomoć “nevidljivim” građanima

Europska unija sufinancira projekt UOSI Slatina Pomoć “nevidljivim” građanima vrijedan 220.573,96 eura Projekt Pomoć “nevidljivim” građanima usmjeren je razvoju zajednice pružanjem socijalnih usluga koje će poboljšati kvalitetu života osobama s invaliditetom i starim i nemoćnim osobama, smanjiti njihovu isključenost i marginalizaciju, omogućiti mirno, sigurno življenje i starenje u vlastitu domu, dignitet u bolesti i invalidnosti, ali i smanjenje nezaposlenosti osoba iz teže zapošljive skupine. Projekt Pomoć “nevidljivim” građanima je dio politike socijalnog uključivanja 70 osoba provođenjem usluga pomoći u kući u cilju poboljšanja kvalitete života u vlastitu domu i prevenciji institucionalizacije. Opći i specifični ciljevi projekta su poboljšati kvalitetu života i socijalnu uključenost osoba s invaliditetom i starijih i nemoćnih osoba u gradu Slatini i općinama Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje, Voćinu pružanjem “user friendly” usluga (prilagođenih korisniku) u zajednici, kako bi se olakšao samostalan život, senzibilizirala lokalna zajednica za problematiku osoba s invaliditetom, poboljšala mobilnost korisnika i smanjila nezaposlenost. Pružanjem pomoći u kući želi se osnažiti korisnike da dodatnim vlastitim angažmanom uz organiziranu podršku mogu samostalno živjeti u svome domu i okruženju bez potrebe smještaja u ustanove ili udomiteljstva. Osobe s invaliditetom, naročito starije životne dobi, najranjiviji su i socijalno najisključeniji građani, za zajednicu najćešće «nevidljivi» koji nisu izabrali invaliditet kao vlastiti identitet ili način života i stoga zaslužuju punu pažnju zajednice. U provedbi projekta Pomoć “nevidljivim” građanima kojim će tijekom 15 mjeseci 70 korisnika imati osiguranu kontinuiranu uslugu pomoći u kućiu bitće zaposleno sedam žena na poslovima njege i pomoći u kući i tri muškarca za poslove na okućnici korisnika iz teže zapošljive skupine (osobe starije od 45 godina). Najvažnije aktivnosti u projektu obuhvaćaju edukacije pružatelja usluga i korisnika, pružanje socijalnih usluga u domu i okućnici korisnika, osiguravanje mobilnosti prilagođenim prijevozom za osobe u kolicima te savjetovanje i medijacija.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...