Novi most na Jovanovici u Voćinu, 19.11.2014.


Novi most na JovanovicI u Voćinu asfaltiran je 19.11.2014. godine uz pomoć kooperanata poduzeća Karašica-Vučica Donji Miholjac. Brze vode rijeke prošle su ispod novog i starih mostova u parku žureći na susret s vodom iz rijeke Đedovice kako bi zajedno, sada kao Voćinka, prošla ispod novih i starih mostova u Voćinu i u Zvonimirovcu i sve dalje prema Dravi i Dunavu.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...