Sveta Terezija – Mikleuš, 1994. godine

Kip svete Terezije u Mikleušu ispred Mjesnog doma postoji već 20 godina. Mještani Mikleuša, a posebno oni koji rade više godina u Njemačkoj i drugim zemljma, kao što su to obitelji Kribl, Cernić i drugi, uložili su materijalna sredstva da bi 14.10.1994. godine dopremili i postavili kip svete Terezije na pripremljene temelje ispred Mjesnog doma.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...