Sjećanja na Tristana, Milka Kelemena – R. Karša, A. Dražinić i Lj. Končar


Drugi dan glazbenog festivala Dani Milka Kelemena na koncertu u Hrvatskom domu, 10.10.2014. godine, zaključile su Ana Dražinić, Ljerka Končar i Renata Karša izvodeći Sjećanja na Tristana, Milka Kelemena.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...