Poplava – Ilmindvor i susjedna mjesta

Drava se izlila na tisuće hektara obradivih površina s plodovima spremnim za berbu. Pod vodom su ostali kukuruzi, suncokret, konoplja i sirak. Gotovo sav životinjski svijet je stradao. Plovili smo čamcem po dosad nepoznatoj vodi koja nije Drava, jer nije bila u svom koritu, a nije bilo ni novo more, jer nije slano, a jezero ne može biti. Najsigurnije je bilo voziti se cestom, lenijom ili poljskim putom gdje je voda bila od 30 cm do više metara duboka. U traženju glavnog toka Drave a na putu u Martince i Podravsku Moslavinu prošli smo niz prepreka tako da je povratak uslijedio kopnenim putem. Dio te katastrofe gledamo u dužem prilogu.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...