Prva Krizma u novoj crkvi bl. Ivana Merza u Slatini

Budući da je ovo prva Krizma u novosagrađenoj crkvi bl. Ivana Merza u Slatini donosimo cjelovitu, integralnu verziju Mise, koju možete besplatno koristiti, tj. snimiiti. Za one koji nisu opremljeni tim načinom snimanja, možemo po cijeni od 30 kuna snimiti DVD sa određenim dodacima, poneki video zapis o djeci iz početka školovanja do Ispovijedi, 23.5.2014. Kontaktirajte nas na našoj adresi ili telefonski 0958066165. Hvala !

Pogledajte još videa iz ove rubrike...