Drava kod Vaške – Radovi na izgradnji crpilišta


Projekt navodnjavanja Kapinci-Vaška, nakon postavljanja cjevovoda, imao je manji zastoj da bi se radovi intenzivirali na izgradnji crpilišta na Dravi kod Vaške. Radi se sa dva postrojenja kako bi se što prije završilo s radovima. Gradilište je posjetio i načelnik Općine Sopje Josip Granjaš sa suradnicima

Pogledajte još videa iz ove rubrike...