Sjećanje na starinsku žetvu u Čađavici


Sezona je žetve a nama stiže nova kolorizacija stare fotografije sa ekipom pored tada modernog traktora koji je bio spojen na vršalicu.
Music paid Felbar – Rooted in Him – The Republic.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...