Obnova Srednje škole – Josip Jurkin u prvom planu


U zračnom napadu jugo-avijacije na Podravsku Slatinu, 2.11.1991. godine, smrtno su stradali Zoran Balić i Josip Grahovac, a Srednja škola, Sportska dvorana, Metalna industrija Univerzal, Trgovačko poduzeće Slatinka i nekoliko kuća u blizini, znatno su oštećeni. Obnova je započela 1992. godine kada su snimljeni neki od radova. Kamera se više zadržala kod majstora Josipa Jurkina, staklara poduzeća Tanko, kao kooperanta GP Graditelj, glavnog izvođača radova na obnovi Srednje škole.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...