Donacija računala udrugama Čađavice – UHBIDDR Duga Međa


Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa na prigodnoj maloj svečanosti predala je poklon Udruge tri računala za KUD Podravina, LU Sokol i DVD Čađavica nastavljajući tako suradnju višegodišnjih zajedničkih aktivnosti. O radu tog dijela Udruge iz Duge Međe kratko je govorio Mirko Mika Bušljeta a zahvalili su se predsjednici udruga domaćina na čelu s Mirkom Rončevićem, načelnikom Općine.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...