Skupština Udruge uzgajivača HHK – Čađavica, 16.2.2014.


Najvrijednija udruga u Općini Čađavica svakako je Udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnog konja koja je, kao i svake godine, održala redovnu godišnju skupštinu uz veliki broj članova i gostiju u obnovljenom Mjesnom domu, uz glazbenu podršku Veselog stroja te obaveznu uslugu kuhara i kuharica.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...