Priredba za Dan žena 1991. u Sopju, 1. dio


Sa tradicionalne priredbe za Dan žena u Sopju, 1991. godine, danas gledamo nastup najmlađih.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...