Duboka Dolina ili Dolina Dabrova (DD svakako)


Tragom inormacije da su dabrovi stigli u Duboku Dolinu nakon kraće potrage malo poznatim šumarkom, mada sam dio života proveo u DD 11, nastaju ovi najprije proljetni motivi a potom poznate vještine dabrova u oblikovanju drveta. Naziv Duboka Dolina upotpunjujemo i sa Dolina Dabrova i kako se sugerira u naslovu svako je DD.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...