MS Markovac Našički – Čijalo 2024. u Zokovom Gaju


Tradicionalni gosti na svim proslavama Slovaka su i Matica slovačka Markovac Našički. Gledamo njihov nastup na 20. čijanju perja u Zokovom Gaju.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...