Čijanje perja 2024. – KUD Matica slovačka Zokov Gaj


Matica slovačka Zokov Gaj organizirala je u subotu 10.2.2024. godine jubilarno 20. drapanie perja. Kraćim programom nastupili su gosti iz Markovca Našičkog, Miljevaca i domaći KUD Matice slovačke.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...