Podravska Slatina 20.12.1991. – Završetak rata u našem kraju


Podravska Slatina 20.12.1991. – Kraj rata, dolazi Božić, ljudi se slobodnije kreću ulicama, još su neki sa oružjem, posljednji put je radio Pijac u Atomskom skloništu, ispod današnje Tene. U srcima svih nas je tuga za tek ispraćene žrtve masakra u Voćinu i Humu u zajedničku grobnicu u Podravskoj Slatini.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...