Slatinski stari Centar sa tri kioska


Tri jedan popularno bi mogli nazvati tri kolorizirane fotorafije centra Slatine.
Music paid by Felbar – Colorful – Twin Signals.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...