Putujući Narodni kino – Sjećanje na preteču interneta


Vrijedni entuzijasti Putujućeg Narodnog kina Podravska Slatina nisu bili sigurno svjesni da će jednog dana netko otkriti da su bili preteća interneta donoseći u svako selo filmove, većinom u boji, kao što danas svi to rade s bilo kojeg mjesta koristeći internet.
Ovo je ujedeno i prva kolorizacija u 2024. godini.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...