Eko-predstava, Mandala Media u Čađavici


Čađavica – Edukativna predstava
Lijepa, poučna predstava o ekologiji, prikazana je za najmlađe u Općini Čađavici. Gosti iz Zagreba, Mandala Media, na prikladan su način poučili djecu o zaštiti prirode zbrinjavanjem otpada.
Bio je to jedan od koraka u aktivnostima u projektu Općine Čađavica financiranom iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...