Troglasni pjevački zbor Bakić 1941. – 1942.


Za svetu Ceciliju fotografija Troglasnog pjevačkog zbora Bakić 1941. – 1942. godine. Fotografija je iz privatne kolekcije gospođe Branke Seissel Romai a obrađena u Felbar studiju 21.11.2023. u Kopenhagenu.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...