Vukovar – Mile Dedaković Jastreb 1992.


Mile Dedaković Jastreb bio je u Podravskoj Slatini više puta i na političkim skupovima i sa Vukovarcima i u našem studiju, Marinianis radiju. Sa još svježim ranama iz Grada heroja na političkom skupu HSP-a 5. travnja 1992. godine evocirao je ratne dane u Vukovaru.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...