Matica slovačka Jakšić – Zokov Gaj 2023.


Još jedan nastup sa 23. festivala slovačke glazbe u Zokovom Gaju 4.11.2023. godine. Gledamo goste MS iz Jakšića.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...