Biointegra Slatina, početak radova

Na gradilištu prve elektrane na bioplin u Slatini za kraću izjavu zamolili smo Ivana Timera, osnivača Biointegre i jednog od suvlasnika Elektrane, pored Olega Maksimova iz Moskve i Franje Hoića iz Križevaca.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...