Stara Podravska Slatina – Fontana, 28.5.1993.


Jedan od ljepših novih dijelova centra Podravske Slatine svakako je fontana. U današnjem Vremeplovu gledamo završetak grube gradnje 28.5.1993. godine. Slijedeći dan već je bila puna vode, a i djece.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...