Prerada i otprema drveta u Slatini

Čisto tehnički, prilog je prikaz prerade i otpreme drvne mase na otvorenom prostoru Hrvatskih šuma pored željezničkog kolodvora u Slatini, a ostalo nije tema, ni tko koristi ogrijev ni po kojoj cijeni, niti zašto je destinacija često Pećuh, a niti zašto mi u isto vrijeme uvozim plin za grijanje. Stvar izbora, a i cijene.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...