Drava se vratila 23.8.2023.


Drava se uvijek vrati, naravno ne svom izvoru, već svom vodotoku. Današnji put do još uvijek visoke Drave bio je sve samo ne turistički. Taj dio nije u programu. Ostaju još samo brzi komarci kojih je još uvijek bezbroj.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...