Bell Ringers 1989 in Podravska Slatina

Krajem osamdesetih godina Kršćanska Adventistička crkva Podravska Slatina organizirala je koncert u kazališnoj dvorani na kom su nastupili i mladi glazbenici s Pine Tree Academy Bell Ringers, iz Freeporta država Maine, USA. Sačuvan je samo manji koncerta koji danas gledamo u Vremeplovu.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...