Maturanti Kulturnog smjera 4.5.1990. u Hotelu Podravina


Jedna kraća verzija Maturalne Kulturnog smjera Podravska Slatina u Hotelu Podravina 4.5.1990. godine.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...