Slatina-Čađavica autobusom Čazmatransa, 17.10.2013.

Malim autobusom Čazmatransa od Slatine do Čađavice na putu do Ilmin Dvora 17.listopada 2013. godine, a budući da autobus ode dalje preko Zvonimirovca do cilja stižemo presjedanjem u drugi prijevoz. Glazbena podloga Kevin MacLeod.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...