Lišće na vjetru – Slatina, 15.10.2013.

Lišće na vjetru, u zraku, na zemlji, na drvetu, između dvije kiše. Glazbena podloga Kevin MaLeod.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...