Sinu Filipu – Petru sretan rođendan


Sretan rođendan na naš način, Filipe !
Bio je ovo posljednji zajednički ljetni odmor na moru u Crikvenici početkom srpnja 2003. godine. Te godine nabavljena je i nova DVCAM Sony kamera pa je i taj detalj dodatno tražio da se malo više angažiramo u snimanju. Od 11 sati snimljenih događaja montiran je ovaj prigodni spot najmlađem Felbaru.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...