E, Moj Jablane (1991.) – Lagana nostalgija


Nema više starog jablana nema ni Dragice koja je radoznalo gledala kroz kameru, nema ni starih zgrada Pustare – ostaju samo sjećanja.
Bila jednom Podravska Slatina.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...