Voćinka u Općini Nova Bukovica – Poslije kiše


Rijeka Voćinka na svom putu do Drave prolazi i dijelom Općine Nova Bukovice a najčešćeju vidimo kod mosta između Dobrovića i Bjelkovca. Početak travnja donio je riječnim koritom dosta mutne vode sakupljene na putu od Papuka.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...