Elektrana Crnac, završni radovi, 5.9.2013.

Oprema je montirana, silosi sa bio masom su skoro puni i uskoro se očekuju i prvi kilovati električne energije iz prvog ovakvog postrojenja u Općini Crnac.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...