Stara Podravska Slatina – Video razglednice 2-2023


Nostalgičnim korakom vratimo se u sedamdesete a na kraju i malo ranije kada je pijac bio u parku.
Music paid Felbar – Serenity by Max Herve (Diversity) Artlist.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...