Snijeg na Voćinki 21.1. – 2023. – Mostovi u tri općine


Rijeka Voćinka od Voćina do Drave krivuda, rekli bi meandrira, do Drave u Općini Čađavica. Malo kiše pa snijega vrlo brzo podigne nivo rijeke a snijeg koji ovih dana stidljivo pada pomalo popravi ljepotu zimskog ugođaja. Kratki vjetroviti snimci su sa mostova između Zvonimirovca i Suhe Mlake i mosta između Dobrovića i Bjelkovca.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...