Božićni koncert u Čačincima – Presjekača + Zvončići


Darujemo vam ljubav, Božićni je koncert Tamburaškog orkestra Tamburaškog društva Dora Pejačević iz Našica održanog u Čačincima u nedjelju 18. prosinca 2022. godina. Tridesetak mladih glazbenika izvodilo je domaće i svjetske autore a kao solisti nastupili su Ivana Novaković, Mario Huj, Helena Dadić, Hana Knežević, Petra Antolović i Josip Komploši. Dirigent je Dean Kopri čija je prva skladba, Legenda Ružice Grada, izvedena na početku koncerta.
Finale koncerta bila je Presjekača, Ivana Ivančana i Zvončići, svi zajedno i solo Petra Antolović.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...