Mutna Voćinka brzo teče


Mutne vode rijeke Voćinke na svom brzom putu prema Dravi, Dunavu, Vukovaru i Crnom moru ostavile su trag i ispod mosta između Zvonimirovca i Suhe Mlake, od 2014. spojene ponovo dvije općine mostom.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...