Memorijal Filković i Sabo – Kozice, 20.7.2013.

Memorijal Filković-Sabo sedamnaesti put je obilježen u Kozicama i sportskim natjecanjima, a u okviru Memorijala i treće sportske igre HVIDR-e.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...