Nit’ je snijeg nit’ su labudovi …


Nakon vožnje od Podravske Moslavine do Voćina s novom kišom na vidiku pri ulasku u Ćeralije na putu za Voćin gotovo deset sekundi sam bio siguran da se na obroncima Papuka bijeli snijeg i na brzinu se sjetim sličnih riječi iz Hasanaginice.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...