Armiranje temelja crkve bl. Ivana Merza Slatina, 29.6.2013.

Vrijedni izvođači radova, Građenje Marković iz Grabića, na gradilištu Crkve bl. Ivana Merza u Slatini koriste svaki dan za što bržu izgradnju. U subotu 29.6.2013. godine na redu je bilo izrada armature i postavljanje željeza u temelje crkve. Početkom tjedna na redu je i betoniranje svih temelja.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...