Pomoćnik u nastavi 2022. – 2023. – UOSI Slatina, radni dogovor


U prostorijama Udruge osoba s invaliditetom Slatina Diana Zelenka, ravnateljica Udruge, održala je pripremni radni dogovor sa sudionicima pružanja pomoći u projektu Pomoćnik u nastavi 2022. – 2023. godine.
Music paid Felbar – Retrieval by Borrtex, Artlist.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...