Jedina moja – Insomnia bend u Kapelni 30.7.2022. 16. susreti


Za zagrijavanje ide prvi prilog s proslave 16. susreta Kapelčana u Kapelvi 30.7.2022. godine. Insomnia bend i pjesma Jedina moja Marinka Rokvića.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...