Stara Višnjica u boji


Tražili ste (smo) pa pogledajmo nakon kolorizacije našeg majstora 30.7.2022. godine kako je izgledala Višnjica prije nas. Obavezno pokušajte brojiti jablanove, dalje od 100 ne morate.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...