Šikloš 4.8.1991. – Razgledanje grada


Prije tridesetak i više godina omiljena trgovačka destinacija bili su nam Pećuh, Barč i Šikloš. Osim trgovina bilo je tu i turističkih razgledanja kao i ove 1991. godine.

Pogledajte još videa iz ove rubrike...